بهترین زمان بررسی بروز دیابت در اطفال والدین دیابتی چه زمانی میباشد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبهترین زمان بررسی بروز دیابت در اطفال والدین دیابتی چه زمانی میباشد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 7 سال ago

برای دیابت نوع 1 که معمولا بروز ناگهانی دارد، چندآزمایش وجود دارد ولی معمولا برای بررسی پیشگیرانه دیابت از آنها استفاده نمی شود .

برای دیابت نوع 2 : معمولا در حدود 10 سالگی یا اگر علائم بلوغ زودتر ظاهر در دختران چاق و یا پسران چاق در سن بلوغ که معمولا دیرتر از دختران است شد .

لازم به تاکید مجدد است که بیماریابی دیابت نوع دو در بچه ها اگر بچه اضافه وزن داشته باشد سابقه خانوادگی مثبت وجود داشت آزمایشات انجام می شود نه همه افراد.