به تازگی دیابت نوع دو گرفتم ؛ قند خون سه ماهه ۱۰ درصد دارم شما میگویید انسولین بزنم ولی پزشک دیگر قرص داده. کدام درست است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبه تازگی دیابت نوع دو گرفتم ؛ قند خون سه ماهه ۱۰ درصد دارم شما میگویید انسولین بزنم ولی پزشک دیگر قرص داده. کدام درست است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

خدا رو شکر که معدل قند خون سه ماهه یا HbA1c خود را میدانید.

گرچه به تازگی دیابت نوع دو گرفته اید ولی شدت بیماری شما درحال حاضر بسیار بالاست و در خطر عوارض کوتاه مدت دیابت مثل خطرات ناشی از قند خون بسیار بالا و کمای دیابتی (کمای هیپرگلیسمیک) هستید.

برحسب تجربه پزشکان سراسر دنیا که براساس گردآوری اطلاعان ناشی از درمان هزاران بیمار در سراسر دنیا پیشنهاد شده :

اگر در ابتدای تشخیص دیابت نوع دو

اگر این چند حالت وجود داشته باشد با تشخیص گلوکز توکسیسیتی glucose toxicity یا مسمومیت با قند خون ، باید بلافاصله انسولین درمانی شروع شود و پس از اصلاح قند خون و دورشدن از خطر ظرف چند روز تا چندهفته آینده ؛ میتوان (گاها) با مصرف قرصهای خوراکی کنترل دیابت را ادامه داد :

 

اگر قند خون ناشتا مکرارا بالای ۲۵۰ باشد

یا

در حالات غیرناشتا یالای ۳۰۰ باشد

یا

در بدو تشخیص HbA1c یا معدل قند خون بالاتر از ۹٫۵ در صد داشته باشد در کنار شواهدی از کاهش وزن و ….

 

این شخص کاندید انسولین درمانی زودرس جهت کنترل سریعتر و صحیحتر دیابت میباشد .

 

دیده شده در ابتدای تشخیص با شرایط ذکر شده کنترل دیابت با قرصهای خوراکی بسیار سختتر و دیرتر به دست می آید.

 

امااغلب بیماران به دلایلی مثل :

 

عدم باور و پذیرش دیابت (خود دیابت را باور ندارند!!!)

سخت و دردناک بودن تزریق انسولین

آشنا نبودن با تکنیک انسولین درمانی

باورهای غلط در در زمینه انسولین درمانی

انسولین را بسیار سخت میپذیرند و حتی نمی پذیند و به جستجوی پزشک یا فرد دیگیری که راهی دیگر غیر از انسولین را پیشنهاد کند ، خواهد گشت.

 

پس میتوان دلیل پیشنهاد قرص توسط پزشک دیگر را با توجه به حالات روحی و درخواست خودتان نسبت داد تا تجویز پزشک (که البته گاها پزشکان هم با توجه به امکانات موجود در این زمینه قرصهای خوراکی را پیشنهاد میکنند)