بیماریهای کلیوی در دیابت چه اهمیتی دارند ؟ آیا جلوگیری از دیالیز برایتان مهم است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبیماریهای کلیوی در دیابت چه اهمیتی دارند ؟ آیا جلوگیری از دیالیز برایتان مهم است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اولا میزان کراتینین خون (سرم) به تنهایی نشانده وضعیت عملکرد کلیه ها نیست.

با محاسباتی از روی همین میزان کراتینین ، سن ، جنس زن و مرد بودن و حتی اندازه جثه فرد به معیار کنترلی دیگری بنام جی اف آر    یا    GFR  میرسیم که مهمترین معیار عملکرد کلیه ها است.

این عدد در بالغین جوان تقریبا  120 تا 130 میلی لیتر بر دقیقه برای یک جثه معمولی میباشد.

پیشگیری از تشدید بیماریهای کلیوی یک موضوع مهم است ولی محاسبه میزان مصرف ، بدون خطر داروهای کنترل کننده دیابت از جمله گلی بن کلامید ، متفورمین و …. مهمترین مسئله است.

یعنی تا چه زمانی میتوانیم با این کلیه ها قرص مصرف کنیم و از جه زمانی بخاطر مشکلات کلیوی علیرغم کنترل بودن دیابت ، مجبور به شروع انسولین هستیم.