جابجایی محل تزریق الزامی است؟ من میترسم به شکمم بزنم !

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتجابجایی محل تزریق الزامی است؟ من میترسم به شکمم بزنم !
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اصطلاحی بنام لیپودیستروفی دیابتی با معنی برجستگی و سفت شدن یا فرورفتگی های محل مکرر تزریق باعث میشود که جابجایی مداوم محل تزریق برای کاهش مشکلات پوستی در محل تزریق و جلوگیری از کاهش اثر انسولین ( تزریق در محلهای سفت شده ، سرعت جذب انسولین را کاهش داده و در عملکرد آن اختلال ایجاد میکند) ، الزامی باشد.

 

این مسئله کاملا با داستان تزریق انسولین در محلی متفاوت با بازو و یا ران قبل از انجام حرکات ورزشی ، به منظور جلوگیری از افزایش سرعت جذب انسولین متفاوت است.

lipohypertrophy

lipoatrophy