جایگزین انسولین قلمی انسولاتارد چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتجایگزین انسولین قلمی انسولاتارد چیست؟
مخفی asked 5 سال ago

انسولینی که نام بردبد ، بصورت کارتریج انسولین NPH ساخت شرکت نوونوردیسک است.

پس جایگزین آن، انسولین شیری یا NPH خودمان است.

insulatard