خرما میخورم فشارم بالا میرود ، صحیح است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهخرما میخورم فشارم بالا میرود ، صحیح است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

گاها چنین چیزهایی میشنویم

خرما خوردم

شیرینی خوردم

شکلات خوردم

ظهر برنج خوردم

فشارم بالا رفت.

اگر چیزی نمک نداشته باشد یا محتوای سدیم بالا مثل پنیر پیتزا نداشته باشد ، روی فشار تاثیر نمیگذارد.

لطفا دنبال بهانه برای پذیرش داروی جدید و یا قبول عدم کنترل مناسب فشار خود نباشید.