درد و محدودیت حرکتی شانه چپم این روزها خیلی اذیتم میکند،نکنه از قلبم باشه!

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدرد و محدودیت حرکتی شانه چپم این روزها خیلی اذیتم میکند،نکنه از قلبم باشه!
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

درگیری های عضلانی اسکلتی در دیابت خصوصا در شانه ها دیده میشود که بخاطر محدودیت حرکتی ایجاد شده در شانه چپ شما بیشتر به بیماری شانه یخ زده یا کپسولیت چسپنده فکر میکنیم تا بیماری های قلبی.

 

Frozen shoulder OR adhesive capsulitis

مطالعات نشان داده شده که در این عارضه دیابت کنترل خوب یا بد بیماری قند خون دخیل نیست و از حدود ۴۰ سالگی تا ۶۰ سالگی احتمال این مشکل در دیابت بالاتر میرود که در مراحل اولیه درد و محدودیت حرکتی وجود دارد که البته درد خصوصیت عمده است و در حدود ۴ تا ۶ هفته طول میکشد.

در مرحله بعد درد کمتر شده ولی محدودیت حرکتی بیشتر خودش را نشان میدهد.

استفاده از ضد درد ها و فیزیوتراپی حتی تزریق کورتون موضعی میتواند در تخفیف علائم کمک کننده باشد و در موارد پیشرفته محدودیت حرکتی  انجام جراحی میتواند مرحله بعدی درمان باشد.