درمان دیابت یعنی چه ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدرمان دیابت یعنی چه ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اگر منظور از سوال شما ریشه کنی کامل بیماری دیابت از بدن فرد باشد نه کنترل بیماری :

اگر دیابت نوع ۲ دارید و اضافه وزن دارید می توان با کاهش وزن تا حد وزن ایده آل ورزش استفاده از رژیم غذایی مناسب ، علل بوجود آورنده دیابت نوع ۲ را مهار کرد که در واقع منتهی به عدم کارایی مناسب لوزالمعده فرد برای تولید انسولین شده بودند .

این فرد میتواند حتی ازلفظ درمان استفاده کند یادمان باشد که این مسئله شامل دیابت نوع ۱ ( که دچار فقدان انسولین هستند ) نمی شود ، بهتر است واژه درمان را همواره با کنترل تعویض کنیم چون باعث فراموشی بیماری زمینه ای وافزایش احتمال بروز عوارض دیابت خواهد شد .

دیابت کنترل شدنی است با آن کنار بیاییم .