در حاملگی چه انسولینهایی مجاز است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدر حاملگی چه انسولینهایی مجاز است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در حال حاضر انجمن غذا و داروی آمریکا بعنوان یکی از مهمترین مراجع تائید سلامت داروها برای انسانها استفاده از انسولینهای

NPH, REGULAR

انسولین آسپارت یا novorapid

را تائید کرده است که خوشبختانه در ایران موجود میباشند.

انسولین Lispro هم تائیدیه دارد برای استفاده در بارداری ، ولی در ایران موجود نیست