در درمان دیابت قرص بهتر است یا انسولین؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدر درمان دیابت قرص بهتر است یا انسولین؟
1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

شاید این سوال شایع ترین سوالی باشد که بیمار در مواجهه با بیماری از پزشکش می پرسد در جواب این سوال ذکر این نکته ضروری است که بدانیم:
اگر ذات بیماری دیابت را کاهش تولید و یا کاهش کارایی انسولین تولید شده توسط بدن یا افزایش نیاز بدن به دلیل بروز مقاومتهای محیطی ناشی از مثلا چاقی بدانیم، باید سعی در کم اثر کردن مشکل اصلی داشته باشیم:

در دیابت نوع 1 بعلت فقدان انسولین، فقط انسولین چاره ساز است.
در دیابت نوع 2 بعلت کاهش کارایی انسولین بدن (که حتی گاهی تولید انسولین از مقدار اصلی هم بیشتر شده است). ازقرص ها به امید افزایش تولید انسولین، رفع مقاومت محیطی و یا کاهش آزاد سازی محیطی قند خون استفاده می کنیم ولی گاهی شدت بیماری در ابتدا ویا در ادامه رونددرمان قبلی به ما می گوید که برای کنترل بیماری باید از انسولین استفاده کنیم.
در دیابت حاملگی: گرچه مطالعات اخیر امکان استفاده از بعضی انواع قرص ها را ممکن می سازد ولی بخاطر اطمینان خاطر از کارایی درمان و از طرفی خطرساز نبودن انسولین برای نوزاد در طی سالها درمان بیماران با انسولین،هنوز انسولین گزینه اول دارو درمانی در مادران حامله با دیابت حاملگی می باشد.