در کنترل دیابت حاملگی قند را تا چه حد کنترل کنیم ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدر کنترل دیابت حاملگی قند را تا چه حد کنترل کنیم ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

قند قبل غذا۹۰ تا ۹۵ .قند یک ساعت بعد غذا ۱۳۰تا ۱۴۰ .و قند دو ساعت بعد غذا ۱۱۰ تا  ۱۲۰mg/dl

اگر فرد حامله از قبل  حاملگی دیابت داشته باشد که البته دیگر اسم این دیابت ، دیابت حاملگی نیست بهتر است سه ماه قبل حاملگی  HBA1C را به کمتر از ۷ % رسانده باشد تا  احتمال بروز عوارض دیابت کمتر شود.

سعی کنید با همکاری یک متخصص تغذیه که تبحر بالایی در امر دیابت داشته باشد ( آشنایی با داروهای دیابت و نحوه اثر و سرعت اثر آنها داشته باشد) در کاهش کالری روزانه خود به منظور کنترل بهتر و تقسیم بندی وعده های غذایی جهت جلوگیری از افت قند خون ، همیشه قند خون رادر محدوده تعیین شده نگهدارید

در اغلب اوقات و نه همیشه لازم است که قند خون را قبل هر وعده غذایی و یک ساعت بعد غذا چک کنید.