دفع پروتئین در ادرار دارم ، چکار کنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدفع پروتئین در ادرار دارم ، چکار کنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در ادرار یک فرد طبیعی هم پروتئین دفع میشود.

اگر دفع پروتئین در ادرار ۲۴ ساعته یک شخص بیش از ۱۵۰ میلی گرم در ادرار ۲۴ ساعته و یا بیش از سی میلیگرم آلبومین در ادرار ۲۴ ساعته بود ، عنوان دفع پروتئین بالاتر از حد معمول شامل آن میشود و باید پیگیری شود.

 

گرچه اغلب اوقات نشاندهنده بیماری کلیوی است ولی گاها در افراد سالم هم این مقدار دفع پروتئین دیده میشود(در مبحثی دیگر به این موضوع بیشتر یپردازیم)

کاهش فشار خون به حدود ۱۲۵/۷۵

کنترل بیماری دیابت (در صورت وجود)

کاهش مصرف نمک

قطع مصرف سیگار

کاهش پروتئین مصرفی روزانه و استفاده از پروتئین با ارزش بیولوژیکی بالا (که طبق نظر متخصص تغذیه برنامه ریزی میشود)

استفاده از داروهایی از خانواده های  ACE-I و ARB مثل کاپتوپریل ، انالاپریل و یا لوزار جهت کاهش سطح پروتئین دفع شده در ادرار ازجمله اقداماتی است که جهت کاهش پروتئین دفعی و درنتیجه تخریب بیشتر انجام میدهیم.

لازم به ذکر است در صورت تداوم دفع پروتئین با شدت بالا ، اختلالات چربی خون نیز اگر وجود نداشته بوجود می آید و درصورت وجود تشدید میشود و این مسئله تسریع بیماری و تشدید وخامت اوضاع را مشتمل خواهد شد.