دو انسولین شفاف و شیری را مخلوط میکنم و میزنم ، فرق میکند اول کدام انسولین را در سرنگ بکشم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدو انسولین شفاف و شیری را مخلوط میکنم و میزنم ، فرق میکند اول کدام انسولین را در سرنگ بکشم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

مطمئنا فرق میکند.

ابتدا باید انسولین شفاف یا رگولار را وارد سرنگ کنید و بعد سرنگی که انسولین رگولار در آن است را وارد شیشه یا ویال انسولین شیری یا NPH نمایید.

اگر مقدار بیشتری انسولین شیری وارد این ترکیب مخلوط شده ، باید مقدار اضافی به بیرون ریخته شود و داخل ویال انسولین شیری بر نگردانید.

 

اگر ابتدا شیری را بکشید و بعد شفاف را ، اگر مختصری انسولین شیری یا NPH وارد ویال رگولار شود به مرور انسولین رگولار شما کند تر شده و حتی امکان دارد که مختصری کدر تر شود.

پس به هر تغییر رنگی در انسولین مصرفی حساس باشید.