دچار خونریری چشمی بدلیل دیابت شده ام ،آسپیرین را قطع کنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدچار خونریری چشمی بدلیل دیابت شده ام ،آسپیرین را قطع کنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

خونریزی چشمی در دیابت بدلیل رتینوپاتی دیابتی است و طبق مطالعات ادامه مصرف آسپیرین آنرا تشدید نمیکند.لذا ادامه مصرف آن بلا مانع است

در صورت انجام اقدامات درمانی چشم پزشکی مثل جراحی ویترکتومی و… حتما بابت ادامه مصرف آسپیرین و تغییرات مقدار و….از پزشک معالج سوال بپرسید.