دیابت حاملگی خطرناک است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدیابت حاملگی خطرناک است ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

الف-برای مادر
ب- برای جنین

الف –
اگر قند مادر بالا رود صرف نظر از خطرات قلبی عروقی معمول دیابت در طی دوران حاملگی هم بسته به شدت بیماری خطر بروز عفونتها، اکلامپسی ( فشارخون مادر و خطر کنده شدگی جفت) در رفتگی شانه نوزاد زیاد می شود .

وبعد حاملگی هم خطر عفونت زخمها ودیر جوش خوردن آنهاوجود دارد .

ب –

قند بالا منجر به تولد فرزندی بزرگتر از حالت طبیعی و مخاطرات ناشی ازبزرگی نوزاد را به همراه خواهد داشت .
در مقالات خطر عوارض قلبی و عروقی بصورت بروز ناهنجاری درنوزاد دیده شده است .