دیابت شیرین یا دیابت ملیتوس mellitus چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدیابت شیرین یا دیابت ملیتوس mellitus چیست؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در طی قرنها دیده میشد ، بیماری عجیبی  وجود دارد که بیماران ، دفع ادرار زیادی دارند و تکرر ادرار در کنار سایر علایم مثل پرنوشی که امروزه به علایم دیابت مشهورند ، در اینها زیاد دیده میشد.

با چشیدن ادرار !!! این بیماران دیده شد که دو جور ادرار وجود دارد :

کسانیکه ادرارشان شیرین است مثل عسل

و

کسانیکه ادرارشان مزه خاصی ندارد و بیمزه است.

گروه اول معروف به بیماران با دیابت شیرین شدند که در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه نامگذاری دیابت ایجاد شده

ولی

گروه دوم هنوز  بیماران با دیابت بیمزه محسوب میشوند که البته بطور کامل با بیماری مرسوم دیابت که مورد بحث ما است متفاوت میباشد.