دیابت عصبی چیست ؟

دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

این واژه نیز ، واژه ای است ساخته و پرداخته ذهن بیماران عزیز و گاهی اوقات پزشکان محترم .

این عنوان را جهت رفع تشویش و اضطراب بیمار بکار می برند ، اما باید بدانیم که :

1- اگر کسی دیابت تشخیص داده شده ، نداشته باشد ولی با معیارهای آزمایشگاهی پیش دیابت ، وزن بالا سابقه خانوادگی مثبت و… وجود داشته باشد .در هنگام بروز یک حادثه عصبی شدید می تواند بیماری دیابت خودش را نمایان کند .
2- البته کسی که دیابت دارد با بروز مسائل عصبی دچار قند های بالا می شود ولی این به معنی عدم نیاز به کنترل صحیح تر قند نیست حتما باید در دوره ی عصبی و…. این قند های بالا کنترل شود . مثالی که همیشه برای بیماران می زنم این است که کلیه ،چشم ، قلب نمی فهمند که به چه دلیل قند بالا رفته ، فقط می فهمند که قند بالا در حال تخریب آنها می باشد !!!