دیابت من از چه نوعی است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدیابت من از چه نوعی است؟
Admin عضو سایت asked 7 سال ago

 من 42 سال سن دارم، سه بار زایمان کرده ام و بخاطر شیردهی چاق شده ام و گرنه خودم پرخور نیستم و به تازگی تشخیص دیابت برای من مطرح شده است؟

1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

با توجه به شرایط سنی شما،می توان گفت که دیابت نوع 2 دارید در قدیم  تا سال 1997 (1376) به این دیابت ، دیابت غیر وابسته به انسولین می گفتند (NIDDM) ولی با توجه به ماهیت این نوع دیابت ، و احتمال پیشرفت بیماری و احتیاج به مصرف انسولین در برهه ای از درمان ، این اسم به دیابت نوع 2 تغییر یافته است.