دیابت چیست؟

مخفی asked 7 سال ago

چرا اینقدر زیاد شده است در همسایگی ، بستگان این روزها خیلی دیابتی  می بینیم؟

1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

دیابت اختلالی در تولید ویا عملکرد انسولین است.انسولین در بدن وظیفه کنترل قند خون را برعهده دارد. در بیماری دیابت یا تولید انسولین قطع شده است مثل دیابت نوع 1 و یا بعلت اختلال در عملکرد انسولین ، مقدار تولید شده آن با نیازهای بدن هماهنگی ندارد و بیماری دیابت به وجود می آید. این روزها بدلیل زندگی مدرن که شامل کم تحرکی و پرخوری می باشد شیوع دیابت نوع 2 که بطور معمول در سنین بالا به وجود می آید بیشتر شده است، چاقی زمینه ساز بسیاری از موارد دیابت نوع 2 است و از طرف دیگر امکانات تشخیصی ، امکان تشخیص زودرس بیماری را فراهم کرده است.