دیابت ۱.۵ چیست؟

دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

همانوریکه در تعریف دیابت گفته شد:

انتظار داریم دیابت نوع یک را در سنین پایین تر و دیابت نوع دو را در سنین بالاتر ببینیم.

دیابت نوع ۱٫۵ در افرادی دیده میشود که در ابتدا بعنوان دیابت نوع دو شناخته میشوند و سنگ بنای دیابت نوع دو یعنی مقاومت به انسولین در اینها دیده میشود ولی معمولا بدلیل تخریب سلولهای تولید کننده انسولین ، این افراد بسیار سریعتر از افراد دیابتی نوع دو کاندید و نیازمند انسولین درمانی میشوند.

 

اسم علمی این نوع دیابت

LADA

یا

Latent autoimmune diabetes of adults