روش صحیح خونگیری از نوک انگشت برای تست قند خون چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتروش صحیح خونگیری از نوک انگشت برای تست قند خون چیست؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اولا:انگشت شما باید تمییز باشد تا آلودگی و یا حتی شیرینی مالیده شده به نوک انگشتان شما باعث بروز تغییر در قند خون اندازه گیری شده ، نشود.

دستها را میتوانید با آب گرم و صابون و یا الکل تمییز کنید.

دلیل توصیه به عدم استفاده از آب سرد (در حد آب یخ) : بروز انقباض احتمالی عروق و اختلال در خروج خون ار نوک انگشت و  نیاز به افزایش بیشتر فشار برای خونگیری میباشد.

دوما: از روش دوشیدن برای نوک انگشت استفاده کنید تا خون بطور کامل در نوک انگشت جمع شود.

سوما: بعد از دوشیدن انگشت از لنست یا سرسوزن برای خونگیری اقدام کنید  اجازه بدهید تا خون خودش و نه با فشار اضافه تر از معمول خارج شود.

(مختصری فشار در بالای محل خونگیری لازم است)

سئذل۳

smbg2