رژیم خیلی سخت یا کم غذا خوردن در دیابت بارداری خوب است ، یا انسولین زدن؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابترژیم خیلی سخت یا کم غذا خوردن در دیابت بارداری خوب است ، یا انسولین زدن؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

سوال بسیار خوبی است.

بسیاری اوقات مادران با دیابت حاملگی با شنیدن احنمال انسولین درمانی شروع به گرفتن رژیمهای سختی میکنند که حتی روند وزن گیری مادر در طی دوران حاملگی و سلامت جنین را به خطر میاندازند.

افراط و تفریط خوب نیست.

برحسب وزن مادر در زمان تشخیص دیابت ( منظور وزن نرمال یا اضافه وزن) شدت رژیم گرفتن برای حفظ قند خون در محدوده تعریف شده کنترلی و از طرف دیگر ثبات در وزن گرفتن مادر در طی حاملگی ، متفاوت است.

اگر نتوانیم قند خون را در محدوده طبیعی نگه داریم حتما انسولین درمانی در کنار اصلاح الگوی تغذیه و فعالیت بدنی (در حد امکان) شروع خواهد شد.

 

مهم اینست که کنترل باشید ، رژیم شدیدتر از مقدار توصیه شده و وسواس داشتن در کم خوردن با ترس از انسولین زدن میتواند بیسار بسیار خطرناکتر از تحمل سوزن کوچک سرنگ انسولین باشد. عاقلانه تصمیم بگیرید