زیپمت یا zipmet چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتزیپمت یا zipmet چیست؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

دارویی از گروه DPP4-inhibitors بنام سیتاگلیپتین که در شرکت دارویی عبیدی به نام زیپتین نامیده میشود

در دوز یا مقدار ۵۰ میلیگرمی با ۵۰۰ میلیگرم  به یک قرص متفورمین اضافه شده و بصورت یک قرص ترکیبی حاوی هر دو دارو قابل تهیه و مصرف است.

 

zipmet

اطلاعات بیشتر:

http://www.abidi-diabetes.com/product/show/1002