سلام من قندخون ناشتام ١۴۰است و صبح و شب قرص متفورمین مىخورم. و جدىدا شما برام قرص نیوبت نیم شروع کردین ولى شبها بدنم لرزش داره و بى حالم الان ۴ روزه که میخورم ، مىتونم قرص نىوبت رو استفاده نکنم؟

پرسش و پاسخسلام من قندخون ناشتام ١۴۰است و صبح و شب قرص متفورمین مىخورم. و جدىدا شما برام قرص نیوبت نیم شروع کردین ولى شبها بدنم لرزش داره و بى حالم الان ۴ روزه که میخورم ، مىتونم قرص نىوبت رو استفاده نکنم؟
مخفی asked 6 سال ago

سلام

با این قند شاید لازم باشه  مصرف نیوبت قطع بشه ، افت فند مکرر دارید یا فقط مواقعی که میان وعده نمیخورید؟

لطفا با مطب تماس بگیرید

که شرایط بالینی شما  از روی پرونده بررسی بشه.