سلول بنیادی stem cell چیست و چه نقشی در درمان دیابت بازی میکند؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتسلول بنیادی stem cell چیست و چه نقشی در درمان دیابت بازی میکند؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

با یک مثال از جنین انسان شروع میکنیم :

وقتی نطفه منعقد شد و سلولها شروع به ازدیاد برای تشکیل یافتها و اندامهای بدن میکنند ، اکثر سلولها سلول بنیادی است یعنی اول سلولهایی باقابلیت تبدیل به سلولهای دیگر بوجود می آیند و بعد این سلولها تبدیل به بافتها و اندامهای بدن میشوند.

در چند سال اخیر که بانک خون بند ناف جنین به همت دانشمندان ایرانی فراهم شده است سعی در نگهداری و استفاده از سلولهای خون بند ناف جنین برای حفظ سلامت نوزاد تازه متولد شده را دارند.

سلول بنیادی قابلیت تبدیل به سلولهای دیگر را دارد و در تلاش برای درمان دیابت با استفاده از این سلولها ، در این جهت حرکت میکنیم که این سلولها بتوانند انسولین تولید کنند.

پس با سلولهای جزایر لانگرهانس که از دهنده پیوند جمع آوری میشود و خود سلول انسولین ساز است کاملا متفاوت است.

این سلولها چون نشانگرهای پروتینی خیلی کمی روی سطح خود (آنتی ژن ) دارند کمتر سیستم ایمنی را برای دفع آنها تحریک میکنند ، پس بدن فرد گیرنده سعی در دفع آن نخواهد کرد (انشالله).

سلول بنیادی در آزمایشگاه به تعداد خیلی زیادی تکثیر میشود و امیدواریم که بتوان از آن برای ساخت سلول انسولین ساز استفاده نمود.

محدودیتهای شدیدی مثل تامین دهنده سلولهای لانگرهانس یا لوزالمعده وجود ندارد و تهیه این سلولها به تعداد زیاد با پیشرفت تکنولوژی آسانتر میشود.

البته تاکنون در این مرحله تبدیلی ، هنوز به مئفقیت چندانی دست پیدا نکرده ایم.