شنیده ام بیماران کلیوی دیابتی ، بیماری قلبی هم میگیرند ، صحیح است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتشنیده ام بیماران کلیوی دیابتی ، بیماری قلبی هم میگیرند ، صحیح است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

وقتی دلایل بروز بیماری کلیوی و قلبی را در بیماران دیابتی مرور میکنیم ، میبینیم که خیلی از عوامل خطر مشترک هستند .

اختلالات چربی و فشار خون عامل ایجاد کننده و حتی تشدید کننده بیماری کلیوی میباشند هم علت و هم معلول. یعنی اختلالات چربی در بیماری کلیوی کنترل نشده تشدید میشود بخاطر دفع پروتئین و عدم بالانس در سوخت و ساز چربی ها. خود چربی های بالا بیماری قلبی عروقی را تشدید میکند.

پس زمانیکه کلیه دچار مشکل شده اند به درجاتی سیستم قلب و عروق هم مشکل دارد.

 

اما اگر منظور شما بروز بیماری قلبی در کسانی است که به تازگی دچار مختصر افزایش دفع پروتئین (میکرو آلبومینوری) شده اند:

این واقعیت دیده شده که  بروز بیماریهای قلبی عروقی در زمان سریعتری اتفاق می افتد و این بیماران نیازمند پایش و ارزیابی سریعتر و کاملتر بیماریهای قلبی عروقی میباشند.