شنیده ام متفورمین در کلیه ها رسوب میکند ، درسته ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتشنیده ام متفورمین در کلیه ها رسوب میکند ، درسته ؟
Admin عضو سایت asked 6 سال ago

متفورمین سالهاست طبق مطالعات علمی و دستورالعملهای انجمنهای صاحبنظر در امر دیابت ، داروی خط اول درمان دیابت نوع دو میباشد.

طبق توصیه آنها در صورت صحت عملکرد کلیه ها و کبد یعنی در صورت عدم وجود ممنوعیت مصرف متفورمین که هر دارویی ممنوعیتهایی دارد ، باید متفورمین شروع شود و مقدارش را حتی تا سه گرم یعنی 6 قرص 500 میلیگرمی بالا برد.

در برسی های دوره ای سلامت اگر عملکرد سایر ارگانها مشکلی نداشته باشد در صورت عدم کنترل دیابت با متفورمین به تتنهایی داروهای دیگری مثل گلی بن کلامید و حتی انسولین به آن اضافه میشود.

کبد و کلیه شما چه در ابتدای درمان و چه طی درمان کنترل میشود و اگر شکی به سلامت آنها داشته باشیم ، مقدار داروها و از جمله متفورمین تغییر خواهد کرد.

 

به شایعات این چنینی توجه نکنید و بپذیرید که متفورمین خط اول درمان دیابت نوع دو و یکی از کم عارضه ترین و ارزانترین و قدیمیترین و مفید ترین داروها در کنترل قند خون بالا میباشد.