شنیده ام متفورمین روی کلیه و کبد رسوب میکند ، صحیح است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتشنیده ام متفورمین روی کلیه و کبد رسوب میکند ، صحیح است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

به این سوال بارها و بارها جواب داده ام اما بخاطر اهمیت متفورمین در درمان دیابت دوباره توضیح میدهم:

طبق مطالعات سالیان گذشته هنوز متفورمین داروی اول ، در شروع دارو درمانی دیابت نوع دو میباشد و حتی با وجود اینکه همه میدانیم دیابت نوع یک بدلیل فقدان انسولین ، نیازمند انسولین میباشد ، به جهت منافع قلبی عروقی متفورمین برای افراد دیابتی نوع یک که اضافه وزن دارند الان توصیه به مصرف آن میشود.

اما راجع به شایعه کبد و کلیه:

چه متفورمین و چه بقیه داروهای دیابت تا زمانی که عملکرد کلیوی و کبدی بیمار قابل قبول باشد قابل استفاده هستند. به محض بروز مشکلات کبدی و کلیوی شدید ! در فرد دیابتی که از عوارض دیابت و بیماریهای همراه رنج میبرد استفاده از متفورمین محدود و یا قطع شده و انسولین درمانی آغاز میگردد که در قسمت مقالات و دانستنیهای دیابت مفصل راجع به آن

صحبت کرده ایم و قابل مطالعه است.

در بررسی های دوره ای دیابت ، پزشک به تاثیر دارو روی کبد و کلیه حساس است و درصورت لزوم مقدار مصرف دارو را تغییر میدهد.

ولی آن چیزی که مهمتر از این ترس شماست ، دیابت کنترل نشده و محروم کردن خودتان از یک داروی موثر بدون دلیل واقعی میباشد.

متفورمین داروی بسیار بسیار مفیدی است و تحت نظر پزشک به استفاده از آن ادامه دهید.