شیرین کننده های مصنوعی خطرناک هستند ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهشیرین کننده های مصنوعی خطرناک هستند ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

جایگزین های شکر بعنوان مواد افزودنی  شیرین و معمولا کم انرژی هستند . اینها به دو گروه طبیعی و مصنوعی (ساختگی ) تقسیم بندی می شوندکه به گروه جایگزینهای صناعی شکر ، شیرین کننده های مصنوعی artificial sweeteners هم می گویند .
در آمریکا 6 عدد جایگزین شکر بنام stevia استویا، آسپارتام ( aspartame ) سوکرالوز( sucralose ) نئوتام ( neotam )آسه سولفام ( acesulfam ) و ساخارین ( saccharin ) وجود دارند و همه مورد تایید FDA هستند و هیچکدام با مطالعات علمی قابل اثبات ، برای سلامت انسان خطر ساز نبوده اند گرچه شایعات زیادی در طی سالها راجع به این شیرین کننده ها وجود داشته است .

این شیرین کننده ها بدلایل زیراستفاده می شوند ؟

1- کاهش وزن
2- حفظ سلامت دندان ها
3- در کنترل بیماری دیابت ( قند خون را علیرغم شیرین بودن بالا نمی برند )

که البته باید توجه داشت : در پاره ای از اوقات طعم شیرینی اینها مختصری با طعم شکر متفاوت می باشد .