شیر شتر در کنترل دیابت موثر است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهشیر شتر در کنترل دیابت موثر است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در سالیان گذشته مطالعات مختلفی در این مورد صورت گرفته است و دیده شده که با مکانیسمهای متفاوتی شیر شتر در کمک به کنترل دیابت ، حتی دیابت نوع یک تاثیرگذار است.

در حال حاضر انجمن غذا و داروی آمریکا یا FDA این شیر را بعنوان یکی از مکملهای موثر در کنترل دیابت پذیرفته است.

توجه بفرمایید که بصورت یک مکمل موثر در کنترل ، نه بعنوان یک دارو.

 

اما اینکه در حال حاضر چقدر از شیرهای موجود در بازار ، شیر شتر هستند و چه غلظتی دارند. الله اعلم

تا جایی که من میدانم ما مثل گاوداریهایی که تولید کننده شیر هستند و تحت نظارت دامپزشکی و سایر ارگانهای ذیربط میباشند. شترداری نداریم.

منبع:

http://www.vitalcamelmilk.com/pdf/agrawal-2003.pdf

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157508001956

http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2012.1051