عسل دیابتی چیست. آیا قند را بالا نمیبرد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتعسل دیابتی چیست. آیا قند را بالا نمیبرد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در کل ما دو نوع عسل داریم.

عسل تقلبی و عسل واقعی.

منظور از عسل تقلبی ، عسلی است که از تغلیظ شکر توسط انسان تهیه شده و بااضافه کردن مختصری اسانس و حتی عسل  که برای شبیه سازی بو و طعم عسل ، از آنها استفاده میشود و در واقع چیزی جز شکر غلیظ شده نیست پس نه تنها فایده ای ندارد بلکه سریعا قند خون شما را بالا میبرد.

عسل واقعی ، عسلی است که توسط زنبور تولید شده باشد حالا این زنبور یا فقط از شهد گلها تغذیه کرده و عسل ساخته که مطمئنا عطر و طعم و احتمالا منافع متفاوتی برخوردار است یا نوع دیگر عسل تهیه شده توسط زنبورها که اینهم عسل واقعی است و البته منافع  و عطر کمتری دارد.

این عسل ، عسلی است که به دلایلی زنبور از شیره و شکر آماده شده در اطراف کندو تغذیه کرده و درواقعبه جای گل از شکر تغذیه کرده.اما عسل واقعی است اما به روش ساده و ارزانتری تولید شده است.

عسلهای طبیعی ، طبق نظر کارشناسان تولید کننده عسل در مناطق مختلفی تولید میشوند و امکان دارد از گلهای متفاوتی با اثرات مختلف تهیه شده باشند ،

این عسلها از لحاظ میزان قند موجود در آن تغییر چندانی ندارند ولی شهد گلهای مختلف میتواند اثرات مختلفی به گفته کارشناسان ایجاد کند.

اما از لحاظ تاثر بر قند خون :

عسل تقلبی یا همان شکر تغلیظ شده  مطمئنا قند را سریع بالا میبرد، اما عسل طبیعی بخاطر بیشتر حاوی فروکتوز است یه به نام قند میوه نامیده میشود با صرف مدت زمان نسبتا طولانی تری از شکر ( که ساکاروزیا ساکارز) نامیده میشود متابولیزه (هضم) شده و قند خون را بالا میبرد که البته در مبحث کنترل قند خون این زمان اصلا طولانی و مهم تلقی نمیشود و میتوانیم بگوییم که عسل طبیعی هم به نسبت عسل مصنوعی قند خون را بالا میبرد امامختصری کند تر.

پس در خرید عسل طبیعی و عسل مصنوعی ، گول تبلیغات دروغین را نخورید.

عسل طبیعی هم قند را بالا میبرد ولی منفعتهای دیگری دارد که عسل مصنوعی ندارد.

در خوردن عسل طبیعی هم اعتدال را رعایت کنید.