فشار خون ندارم ، ولی دکتر قرص فشار خون لوزارتان به من داده.چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهفشار خون ندارم ، ولی دکتر قرص فشار خون لوزارتان به من داده.چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در بیماران دیابتی با درگیری کلیوی (نفروپاتی دیابتی) ، پیشنهاد میشود فشار خون و قند خون بهتر کنترل شود و سیگار ترک شود.

دفع پروتئین در ادرار حتی اگر فشار خون نداشته باشند ، داروهایی از خانواده ACE-Inhibitor

مثل کاپتوپریل ، انالاپریل ، لیزینوپریل استفاده کنند یا

از خانواده ARB

مثل : لوزارتان ، والسارتان ، تلمیزارتان.

پیشنهاد میشود علاوه بر استفاده از رژیم کم پروتئین ، در کنترل دیابت جدی تر باشید و از داروهای فوق الذکر با تجویز پزشک استفاده کنید.