فشار خونم بصورت استرسی بالا میرود ، تا 16 و 17 در مطبها دیده میشود . خطرناک است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتفشار خونم بصورت استرسی بالا میرود ، تا 16 و 17 در مطبها دیده میشود . خطرناک است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

از لحاظ علمی وقتی دو بار فشار خون بالاتر از 14 روی 9 دیده شود ، بیماری فشار خون نامیده میشود و نیازمند کنترل و درمان میباشد.

اگر دیابتی هستید در فشار بالاتر از 12 روی 8 اصرار به تغییر شیوه زندگی ، مصرف کمتر نمک و کاهش وزن و افزایش فعالیت فیزیکی داریم.

 

گاهی طپش قلب شدید در موقع استرس ها منجر به بالا رفتن فشارخون منجر میشود ، که در اینصورت به راحتی میتوان به ارتباط فشارخون و استرس اشاره کرد گرچه نیازمند کنترل و درمان میباشد ولی کنترل ساده تری نیاز دارد.

درهرحال از لحاظ فشارخون کنترل نیستید و با بکار بردن الفاظی مثل استرس و … درمان موثر را به تعویق نیاندازید.