قبلا قرص میخوردم و کنترل نبودم ، الان روزی حدود ۵۸ واحد انسولین میزنم و کنترل شدم.میشه دوباره قرص بخورم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقبلا قرص میخوردم و کنترل نبودم ، الان روزی حدود ۵۸ واحد انسولین میزنم و کنترل شدم.میشه دوباره قرص بخورم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

فکر کنم جواب سوال را خودتان بهتر از من میدانید:

این سوال را جواب میدهیم تا یادآور شویم که متاسفانه سوال شایع و روزمره و تکراری و البته عجیبی است :

 

اگر با قرص کنترل میشدید که پزشکتان به شماانسولین نمیداد ، الان کدام قرصها میتوانند تاثیر این ۵۸ واحد انسولین رابرایتان داشته باشد.