قرصهای ریزدیابت قویتر هستند یا درشت ها؟ من دیابتم زیاد نیست که قرص ۵۰۰ بخورم !!!

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقرصهای ریزدیابت قویتر هستند یا درشت ها؟ من دیابتم زیاد نیست که قرص ۵۰۰ بخورم !!!
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

متاسفانه بطور مکرر این ادعا را در مواجهه با مریضهای جدیدم می شنوم:

 

از دید خیلی از بیمارانی که آموزش ندیده اند قرص گلی بن کلامید یعنی قرص قند

قرص ریز یعنی گلی بن کلامید

قرص ۵ یعنی گلی بن کلامید

و چون پنج کمتر از پونصد هست و قرصش هم کوچکتر است پس حتما ضعیفتر و کم ضرر تر است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما واقعیت چیست؟

گلی بن کلامید ۵ میلی گرمی و گلی کلازید ۸۰ میلی گرمی هر دو از یک خانواده هستند و هر دو ترشح انسولین بدن را بالا میبرند در مقایسه با متفورمین درشت ! پانصد میلیگرمی در کنترل دیابت  بسیارموثرتر هستند یعنی قند را بیشتر پایین می آورند.( اگر قند بصورت لحظه ای بالا رود اثر کاهشی قند بعد مصرف گلی بن کلامید محسوس تر است تا متفورمین)

متفورمین همانطوریکه در قسمت دانستنیهای دیابت قبلا نوشته ام قند را با مکانیسم هایی متفاوت از افزایش ترشح انسولین پایین می آورد در نتیجه افت قند با این دارو بسیار بسیار کم رخ میدهد و در دستورالعملهای درمانی داروی اول برای شروع دارو درمانی در دیابت است.

پس اینکه قرصش ۵۰۰ است ، درشت است ، شنیده ام کلیه را خراب میکند، همین که یکی میخورم ضعف میکنم   و….. استدلال درستی برای عدم مصرف داروی متفورمین نیست.

 متفورمین داروی خط اول درمان در دیابت نوع دو است