قرص نیوبت ۰٫۵ را چطوری نصف کنم ، شما گفتید قرص نیم را سه بار در روز بخورید. خیلی کوچک است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقرص نیوبت ۰٫۵ را چطوری نصف کنم ، شما گفتید قرص نیم را سه بار در روز بخورید. خیلی کوچک است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

قرص نیوبت

یا

رپاگلینید

یا

نوونورم

که سه اسم یک دارو هستند دارای سه دوز یا مقدار ۰٫۵ ، یک و دو میلی گرمی میباشند.

قرار نیست قرص نیم میلی یا ۰٫۵ میلی نصف شود. مقدارش نیم میلی گرم است.

novonorm