قندم که بالا و پایین میشه ، بینایی من دچار تغییر میشه.انگار شماره عینکم تغییر میکنه.چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقندم که بالا و پایین میشه ، بینایی من دچار تغییر میشه.انگار شماره عینکم تغییر میکنه.چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

قند خون اگه بالا برود  میتواند منجر به تجمع سوربیتول (نوعی قند) در چشم بشود و در نتیجه شخص بیشتر دچار نزدیک بینی یا میوپی شود.

با افت قند خون یا کاهش قند خون سریع در عرض چند روز مثلا در مواردی که با انسولین درمانی ظرف چند روز قند خون بالای بیمار پایین می آید ،

شخص بطور گذرا دچار دوربینی مختصر میشود.

البته هرچه کنترل دیابت نامناسبتر بده باشد یعنی قندها و بخصوص HbA1c بالاتر بوده باشد ، این تغییرات گذرا شدیدتر هستند.

همانطور که گفته شد این تغییرات گذرا هستند و نیاز به تغییر عینک و شماره عینک ندارند.

نگاهی به دوربینی یا نزدیک بینی و اصلاح آن در شکل زیر

refractive errors

Lens abnormalities have been suggested as a cause of refraction error in diabetic patients

Excess glucose in the lens is converted to sorbitol during hyperglycemia

Sorbitol is poorly permeable and accumulates in the lens. When blood glucose reduces, the difference in osmotic pressure results in the influx of water from the aqueous humour into the lens, causing lenticular swelling

However, an increase in lens thickness would promote myopic changes through increase of refractive power, which seems to be contradictory with the observation of hyperopic changes when plasma glucose reduces

The hypothesis is that lens cortex hydration following the influx of water from the aqueous humour results in the decrease of refractive power, which might be involved in the development of transient hyperopic change

Overall, a transient hyperopic change occurred in diabetic patients during glycemic control

The degree of hyperopia is highly dependent on the HbA1c level before treatment and the rate of plasma glucose reduction over the first 7 days of treatment. It might be the mechanism that lens cortex hydration results in the decrease of refractive power, not that the morphology of lens changes

منبع:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3340779/