قندهای من در آزمایشگاه برای تعبیر واژه کنترل بودن ، باید چه عددی باشد ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقندهای من در آزمایشگاه برای تعبیر واژه کنترل بودن ، باید چه عددی باشد ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

به عنوان یک بیمار دیابتیک:

قند ناشتا  حدود 90 تا 110

قند دو ساعت بعد یک صبحانه روتین و هر روزه زیر 180

HbA1c با توضیحات سوالات قبلی حدود 7%