قند خون را باید 2 ساعت بعد غذا بگیریم و بررسی کنیم ویا یکساعت ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقند خون را باید 2 ساعت بعد غذا بگیریم و بررسی کنیم ویا یکساعت ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر برای کنترل قند در منزل ، قندها را چک می کنید 2 ساعت بعد از شروع غذا  حالت استاندارد تری است اما  بطور کلی بعد غذا را ثبت و با ذکر زمان به پزشک گزارش دهید.
ولی اگر برای تشخیص بیماری قند خون چک می شوید ؟
الف – در حالت معمولی ( برای مردان و خانمهای غیر حامله ) : 2 ساعت بعد مصرف 75 گرم گلوکز ( که بصورت یک محلول شیرین توسط آزمایشگاه تهیه می شود ) و در اختیار شما قرار می گیرد چک می شوید .
ب –جهت بررسی وجود دیابت حاملگی :
روش قدیمی : بعد مصرف 100 گرم گلوکز هر یک ساعت تا سه بار قند خون شما چک می شود بعد مصرف محلول شیرین ارائه شده توسط آزمایشگاه به شما

روش جدیدتر ناشتا ، یک و دوساعت بعد خوردن 75 گرم گلوکز حل شده در دو لیوان آب