قند خون را قبل غذا چک کنم یا دو ساعت بعد از غذا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقند خون را قبل غذا چک کنم یا دو ساعت بعد از غذا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

پاسخ این سوال به این مسئله بستگی  به این دارد که شما :

قرص خوراکی استفاده میکنید

یا

انسولین استفاده میکنید

یا

دیابت نوع یک دارید

یا

دیابت نوع دو

یا دیابت بارداری؟

بطور کلی دانستن قند خون قبل غذا و دوساعت بعد از خوردن غذا که گفتیم این دو ساعت ، دو ساعت بعد از شروع غذا خوردن محاسبه میشود ، جهت پیش بینی وضعیت کنترل قند خون الزامی است.

به طور کلی در افراد دیابتی نوع یک و دو ( نه افراد خیلی مسن و با احتمال افت قند خون بالا و ….)

پیشنهاد میشود قند خون قبل غذا بین ۹۰ تا ۱۱۰ میلیگرم در دسی لیتر باشد

و

دو ساعت بعد از غذا ۱۴۰ تا ۱۸۰٫

اما در دیابت حاملگی اعداد فرق میکند:

۹۰ تا ۹۵ قبل غذا

یک ساعت بعد غذا ۱۳۵ تا ۱۴۵

دو ساعت بعد غذا ۱۱۵ تا ۱۲۵٫

 

اکر انسولین کوتاه اثر یا سریع الاثر مثل رگولار یا نوورپید قبل غذا تزریق میکنید دانستن قند خون دو ساعت بعد از غذا و تاثیر سرعت انسولین روی وعده غذایی خورده شده ، مهمتر است.

و برای پایش اثر انسولین پایه مثل لنتوس یا ان پی اچ دانستن قند خون ناشتا ، کار بهتری است.

در کل :

هدف از چک کردن قند خون قبل از غذا و بعد از غذا دانستن وضعیت پایه کنترلی شماست .

 

هر کدام جایگاه و ارزش خاص خودشان را دارند

و

دانستن هر دو برای حفظ قند خون در محدوده کنترلی ارزشمند است.