لوتیروکسین میخورم ، بالاخره تیروئیدم “کم کار ” است یا “پرکار”؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتلوتیروکسین میخورم ، بالاخره تیروئیدم “کم کار ” است یا “پرکار”؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 4 سال ago

لوتیروکسین را غالبا برای رفع کم کاری تیروئید میدهند ، در گذشته به بیماران جهت کوچکتر کردن گواتر ساده (بدون توده یا ندول) لووتیروکسین میدادند ولی الان توصیه ای برای این کار نداریم چون احتمال دارد اگر این کار بدون دلیل واقعی و علمی انجام شود یا پیگیری آزمایشگاهی مناسبی نداشته باشد تا بیمار از چاله به چاه بیوفتد ، یعنی:

 

یعنی بجای یک تیروئید بزرگتر از معمول بی آزار حالا با یک تیرویئد پرکار شده روبروهستیم که بدلیل مصرف دارو ایجاد شده

پس اگر لووتیروکسین میخورید مطمئنا پرکاری تیروئید ندارید