لکه ها پوستی پاهایم خیلی زیاد شده ، به هر جا میخورد یک لکه ازش باقی میماند.چکار کنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتلکه ها پوستی پاهایم خیلی زیاد شده ، به هر جا میخورد یک لکه ازش باقی میماند.چکار کنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 4 سال ago

این مشکل تحت عنوان درموپاتی دیابتی وجود دارد.

خطرناک نیست ولی واقعیتی انکار ناپذیر است. با متخصص پوست جهت کم رنگ شدن لکه ها مشاوره کنید.

پوست براق و مومی شکل یا skin waxy  در حدود پنجاه درصد بیماران دیابتی نوع دو که سالها سابقه دیابت داشته اند ، دیده میشود.

shin spot