مادر من سی سال دیابت داشت و به محض شروع انسولین کلیه ها از کا افتادند ، چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمادر من سی سال دیابت داشت و به محض شروع انسولین کلیه ها از کا افتادند ، چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

متاسفانه در خیلی از اوقات انسولین درمانی در نوع دو دیابت بسیار دیر آغاز میشود ، یعنی زمانیکه مشکلات کلیوی و یا چشمی و … پیشرفت غیرقابل کنترل توسط بیمار ! و

(نه پزشک) داشته است و حالا بیمار چاره ای جز شروع انسولین نداشته ، و انسولین درمانی شروع شده.

اگر چنین موردی باشد ، طبیعتا تاخیر شروع انسولین درمانی به عنوان  کاملترین و بهترین انتخاب درمانی مادر شما، شدت بیماری را به جایی رسانده که همزمان با انسولین درمانی این مشکلات بروز نموده و نه بخاطر انسولین درمانی.

در دستورالعملهای درمانی دیابت ، همانطور که در مقاله ای با عنوان “چه زمانی انسولین درمانی ، باید شروع شود” توضیح دادم :

گاهی اوقات در بدو تشخیص دیابت نوع دو مثل دیابت نوع یک باید انسولین شروع شود مثلا مواردی که شخص با HbA1c بالایی به پزشک مراجعه کرده است.

و گاهی اوقات هم حتی با وجود کنترل بودن ظاهری قند ، بخاطر تعدد قرصها و شرایط نامناسب کلیوی باید از عمده قرصها چشم پوشی کنیم و انسولین درمانی را شروع کنیم.

 

واقعا چند وقت بود که پزشک مادر محترمتان ، توصیه به شروع انسولین داشتند و ایشان نمیپذیرفتند؟!