متفورمین قویتر است یا گلی بن کلامید؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمتفورمین قویتر است یا گلی بن کلامید؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر معیار ما برای تعریف “قوت” میزان تاثیر آنها روی کاهش قند فعلی و سرعت پایین آوردن قند خون فعلی و لحظه ای باشد .گلی بن کلامید قویتر است.

ولی واقعا ملاک واقعی تاثیر ، میزان کاهش HbA1c است و تاثیر این داروها بصورت تک درمانی یا در ترکیب با بقیه داروها.

تاثیر در فرد چاق و لاغر ، در سالهای اولیه دیابت و سالهای بعد با هم متفاوت است