محل تزریق انسولین در سرعت جذب تاثیر دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمحل تزریق انسولین در سرعت جذب تاثیر دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اولا که توصیه میشود محل تزریق انسولینها بطور مکرر تغییر کند و در روزهای مختلف در جاهای مختلف و مجاز بدن با تکنیک های صحیح تزریق که در جاهای دیگر بحث شد ، تزریق شود.

insulin injection

ثانیا:

به گفته شرکت Eli-Liliy  از پیشگامان تولید انسولین در دنیا :

سرعت جذب در

شکم نسبت به بازوها

بازوها نسبت به ران

ران نسبت به باسن

بیشتر است و انسولین سریع تر جواب میدهد .

سوما: در صورت تزریق انسولین در محلی که تحرک بیشتری دارد سرعت جذب بالاتر میرود.

مثلا اگر انسولین به بازو تزریق شود و بعد به استخر بروید جهت شنا ( نه راه رفتن) سرعت جذب انسولین بالاتر از مواقع عادی میشود و ممکن است نیاز به میان وعده سریعتر رخ دهد.

البته در انسولینهای طولانی اثر مثل لانتوس یا لنتوس این امر صادق نیست و تاثیر چندانی در سرعت جذب و مدت زمان تاثیر آن با تغییر در ناحیه تزریق دیده نمیشود.

ضمنا با تغییر مداوم محل تزریق انسولین مانع بروز سفتی یا فرورفتگی های پوستی (لیپودیستروفی دیابتی) میشویم که علاوه بر شکل ظاهری میتواند در تاثیر انسولین تزریقی تغییر ایجاد کند.

یعنی کاهش تاثیر انسولین تزریقی در محل سفت شده بصورت کندی اثر و کم اثر شدن مقدار انسولین خودش را نشان میدهد.