روش مخلوط کردن انسولینهای انسانی (انسولینهای داخل ویال یا شیشه انسولین) چگونه است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتروش مخلوط کردن انسولینهای انسانی (انسولینهای داخل ویال یا شیشه انسولین) چگونه است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

———————————————————————————————————————–

مرحله اول:

اول انسولین رگولار یا شفاف یا آبکی در سرنگ کشیده شود

و

مقدار اضافی به داخل شیشه انسولین یا ویال انسولین برگردانده شود.

regular

مرحله دوم:

در ادامه انسولین شیری یا NPH  به داخل سرنگ کشیده شود.

اگر بیشتر کشیدید

نباید به داخل ویال NPH برگردانید ،

باید مخلوط ! اضافی را دور بریزید.(البته نه همه مخلوط را)

انسولین NPH

انسولین NPH