معاینه چشم برای دیابت حتما نیاز به قطره دارد ، همیشه از من سوال میکنید که با قطره معاینه شدی یا بی قطره!

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمعاینه چشم برای دیابت حتما نیاز به قطره دارد ، همیشه از من سوال میکنید که با قطره معاینه شدی یا بی قطره!
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اولا در دستورالعملهای کنترلی دیابت تاکید شده که حتما برای بررسی کامل چشم از لحاظ بررسی تمام نقاط شبکیه چشم یا لایه عصبی چشم لازم است که مردمک چشم کاملا باز شود تا اجازه معاینه کامل شبکیه در تمام نقاط آن داده شود.

دوما من معمولا این سوال را به این دلیل میپرسم که گاهی چشم پزشکان محترم هنگام معاینه چشم شما (جهت پیگیری شکایت شما از مشکل چشمی) فقط به قسمت جلویی یا قدامی چشم توجه میکنند جهت بررسی فشار چشم و بررسی شدت بیماری آب مرواریدو یا بررسی اختلالات انکساری چشم و حتی بیماریهای سطحی چشم ، چون معمولا اختلالات خفیف شبکیه در پاسخ به کنترل نامناسب دیابت بدون تظاهرات بالینی  میباشد و شما متوجه آن نمیشوید.

 

اگر شما فقط به صرف معاینه چشم پزشک بگویید که در چند ماه گذشته معاینه شده ام یا نمره عینکم بررسی شده و تغییری نداشته مجبورم از شما سوال کنم آیا چشم پزشک راجع به دیابت شما اطلاعی داشت ؟

 

آیا راجع به وضعیت شبکیه شما و درگیری احتمالی دیابت در آن توضیحی داد؟

 

و بطور خلاصه آیا با چکاندن قطره میدریاتیک چشمتان معاینه شده یا نه؟

 

در همه این سوالات دنبال این جواب هستیم که آیا وضعیت شبکیه شما از لحاظ دیابت مورد بررسی قرار گرفته یا نه؟