مقاومت به انسولین قابل درمان است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمقاومت به انسولین قابل درمان است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

دیده شده با کاهش وزن تا ۷ درصد وزن فعلی ، مقاومت به انسولین کاهش می یابد.

از طرفی داروهایی نیز وجود دارند که این مقاومت به انسولین را کاهش میدهند:

داروهایی مثل متفورمین یا از خانواده تیازولیدین دیون مثل پیوگلیتازون یا پیتوز میتوانند این کار را انجام دهند.

داروهایی مثل کورتون ها و یا حالاتی مثل استرس که منجر به آزاد سازی هورمونهایی مثل کورتون های داخلی بدنمان میشوند و منجر به بروز مقاومت به انسولین میشوند طبیعتا با حذف یا کاهش اینها و با انجام فعالیتهای فیزیکی مثل ورزش با افزایش مقدار و تعداد گیرنده های انسولینی در سطح سلولها ، مقاومت به انسولین کاهش می یابد.