مقاومت به انسولین چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمقاومت به انسولین چیست؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

-? Insulin resistance

بافتهای مشخصی در بدن دارای گیرنده انسولین هستند تا با پذیرش انسولین در متابولیسم یا سوخت و ساز قند خون یا گلوکز تغییری ایجاد کنند.

بافت چربی بدن و ماهیچه ها از اندامهایی هستند که توسط گیرنده های انسولینی خود موفق به جذب گلوکز یا قند خون میشوند و آنرا به مصرف سوخت میرسانند درنتیجه با کاهش این گیرنده ها در سطح سلولهای ماهیچه ای و یا چربی ، انسولین قادر به بازگشایی این درها به منظور ورود قند خون به داخل سلول نیست در نتیجه قند خون بالا میرود.

 

سلولهای کبد نیز این گیرنده های انسولینی را دارند ، سلولهای کبدی با تحریک توسط انسولین ، قند کمتری ساخته و به داخل خون میریزد.

در نتیجه این مقاومت به انسولین و یا کاهش سطح ترشح انسولین بدلایل مختلف ما بیماری دیابت نوع دو را خواهیم داشت که در آن یا بدلیل مقاومت انسولینی و یا کاهش سطح ترشح انسولین  ، قند خون قادر به ورود به سلولها نیست و لحظه به لحظه مقدار آن هم میتواند بیشتر شود.

این گیرنده های انسولین بطور مکرر در داخل سلول ساخته میشود و به سطح سلول مهاجرت میکنند ، زمانیکه ما بطور مداوم ورزش میکنیم این گیرنده ها بیشتر ساخته میشوند در نتیجه مقاومت به انسولین کمتر میشود.

یعنی بدن ما قادر به استفاده بهتر از انسولین تولید شده خودش میباشد.

در موارد مقاومت به انسولین بدن مجبور به تولید انسولین بیشتر جهت غلبه بر این مقاومت میشود و نقاط یا لکه های سیاه رنگ در پشت گردن ، زیر بغل یا حتی پیشانی که معروف به

acanthosis nigricans

هستند از این امر بوجود میاید.

 

 

insulin resistance

 

acanthosis nigricans

acanthosis nigricans1

acanthosis nigricans2

acanthosis nigricans3