مقدار انسولین تزریقی همیشه ثابت است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمقدار انسولین تزریقی همیشه ثابت است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

خیر

اگر از مبانی انسولین درمانی و شمارش کربوهیدرات و نقش فعالیت فیزیکی در کاهش قند اطلاع کافی دارید میتوانید بعد از بروز تغییر مقدار غذای مصرفی یا مقدار فعالیت ، انسولین کوتاه اثرتان مثل نوورپید و رگولار را کم و زیاد کنید.

بعنوان مثال شما شبها برنج نمیخورید و مقدار انسولین شما طوری بوده که با غذای شب شما که بطور معمول مقداری نان و …. بوده امشب نه تنها برنج مصرف کرده اید بلکه چون مهمانی بوده شیرینی هم خورده اید.

طیبعتا قند صبح بالا میرود

یا اگر شمایی که معمولا تحرک بدنی چندانی ندارید ، امروز عصر جهت خرید جهیزیه دختر محترمتان به همراه بستگان به بازاز رفته اید و حسابی پیاده روی کرده اید ، امشب مقدار قبلی انسولین را میزنید ، احتمال افت قند شبانه بالا میرود.

و یا مثالهای دیگر.

پس باید با دانستن بیشتر مطالب و کمک گرفتن از پزشک و آموزش دهنده دیابتتان نقش غذاهای مختلف و فعالیت فیزیکی را در تغییرات قند روزانه و نحوه اعمال تغییر در مقدار مصرفی  انسولین روزانه را بهتر بدانید.

سایت حافظ سلامت به همین دلیل طراحی شده است

و

بزودی اپلیکیشن خوراک سنج ، به شما در این زمینه کمک میکند